گواهی دیجیتال

شرکت کی پاد در راستای ارتقای امنیت اطلاعات نمایندگی اعطای این گواهینامه را در ایران کسب نموده است. بر اساس قرارداد نمایندگی مذکور، شرکت کی پاد قادر است، گواهینامه های دیجیتال (SSL) را برای وب سایت های با غیر از دامنه .ir صادر و پشتیبانی نماید. نام، شرایط و قابلیت هر یک از گواهینامه های اعطایی در ادامه تشریح شده است.

گواهی دیجیتال

Free Standard SSL Certificate

قابلیت : ۳۰ روز تست رایگان جهت گواهینامه های استاندارد

Standard SSL Certificate

قابلیت : گواهینامه های استاندارد بهترین و مناسبترین انتخاب برای وب سایت هایی که تمایل دارند امنیت کاربران وب سایت خود را تضمین نمایند .

Wild Card Standard SSL Certificate

قابلیت : در صورتی که شما تمایل دارید یک دامنه و تمامی زیر دامنه های آن را امن نمایید و نمیخواهید برای هر زیر دامنه گواهینامه جداگانه خریداری نمایید میتوانید از گواهینامه WildCard استاندارد استفاده نمایید .

Enterprise SSL Certificate

قابلیت :گواهینامه سازمانی، مخصوص کسانی هست که میخواهند سایت خود را ایمن کرده و در ضمن نام خود را نیز تایید نمایند . با این گواهینامه، در ۴ مرحله هویت شرکت و یا سازمان شما تایید می کند.

Wild Card Enterprise SSL Certificate

قابلیت : اگر سازمانی تماییل دارد برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه خود گواهینامه دریافت کند می تواند از Wild Card سازمانی استفاده نماید