تست و آنالیز شبکه

تست و آنالیز شبکه

 

پس از پیاده سازی پروژه، نوبت به بررسی پایداری عملکرد و سرویس های شبکه می رسد. برای این کار باید مواردی از قبیل سرویس ها، اتصالات و تجهیزات passive و active شبکه توسط نرم افزارها و دستگاه های تخصصی مورد تست و ارزیابی قرار می گیرند.

هرشبکه مطابق بزرگی آن در ابتدا دچار اختلالاتی خواهد بود، زیرا سیستم برای اولین بار با موانعی ناخواسته مانند آنتی ویروس ها، ویروس ها، نرم افزار ها، توپولوژی های خود ساخته و … برخورد خواهد داشت که ممکن است طرح ارائه شده را ناکارامد کند لذا برای اینکه نقاط ضعف بصورت کامل شفاف شوند نیاز به زمان خواهد بود. در همین راستا شرکت کی پاد، پروژه ها را بعد از تکمیل شدن مورد آزمایش و تحلیل قرار می دهد تا کل مجموعه را از هرگونه عیب و نقص پاک سازی کند.

مراحلی که برای آزمایش و تحلیل یک پروژه باید طی شود به ۳ مرحله تقسیم می شوند:

۱-مطمئن شدن از درستی پیاده سازی و تطابق دادن آن با طرح ارائه شده

در بعضی موارد بصورت ناخواسته ممکن است طرح دستخوش تغییر از جانب کارفرما و یا مجری کار شود که ممکن است سیاست های امنیتی و عملیاتی را دچار اختلال سازد و به همین منظور تطابق طرح با پروژه ی اجرا شده، از اینگونه اختلالات و اشتباهات توسط نرم افزار های کنترل پروژه جلوگیری خواهد نمود.

۲-تست و آنالیز بستر شبکه توسط تسترهای شبکه مانند تستر فلوک و …

با استفاده از چنین تست هایی، بطور کامل از صحت اتصالات تجهیزات (چه کابلی و چه فیبر) مطمئن می شویم و در صورت هرگونه نقص آن را رفع می نمائیم.

۳-تست و آنالیز سرویس های شبکه DHCP,VPNو …

بعضا مشاهده شده است که اختلالاتی در سرویس های شبکه بوجود آمده است و دلایل مختلفی از جمله وجود سیاست های امنیتی، عملیاتی و اشکالات سیستمی موجوب آن بوده است لذا تست سرویس ها قبل از تکمیل و تحویل پروژه یکی از رسالت های ویژه ما به حساب می آید.

پس از انجام تست های مذکور پروژه بصورت بی نقص و کامل و همراه با مستندات لازم تحویل مشتری می گردد.مشتری مداری اولویت ماست.