طراحی حرفه ای، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه

طراحی حرفه ای ، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه

زیر برنامه های واحد IT شرکت کی­پاد برای حوزه زیرساخت و سرویس، در قالب بخش های Server_Farm ، LAN ، Wireless_LAN ، Internet_Edge، Storage ، Service و WAN تقسیم بندی و ارائه میشود. با توجه به تقسیم بندی صورت گرفته، برای ارائه طرح و راه کار از متد ها و بهروش های استاندارد و مطرح در حوزه IT استفاده شده است. در هر بخش ابتدا به تشریح وضع موجود پرداخته می شود و سپس با تحلیل و آنالیز شرایط موجود نسبت به ارائه طرح و یا رفع مشکلات و نواقص بر اساس شاخص­های مطرح شده در بهروش های مورد استفاده، راهکارهای لازم در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب با لحاظ کردن موارد زیر ارائه می شود:

 • یکپارچگی: حفظ جامعیت راه کارها در هربخش در ارتباط با بخش های دیگر
 • توسعه پذیری: امکان بالقوه گسترش کمی و کیفی زیر ساخت و سرویس
 • امنیت: وجود شرایط و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای پیاده سازی ملاحظات امنیتی
 • دسترس پذیری و تحمل خطا: ایجاد شرایط همبندی و پیکربندی مورد نیاز برای برقراری سرویس بصورت پایدار

طرح های هر بخش درقالب پروژه تعریف می شود. هر پروژه دارای منشوری است که تعریف پروژه، حوزه آن، ذینفعان، نیازمندی ها و وابستگی ها، برآورد زمان، منابع و هزینه را در برخواهد شد.

به منظور ارائه راه­کار و پيشنهاد طرح، مراجع متعددي مورد بررسي قرار گرفته است. ویژگی های عمومی در خصوص مراجع یاد شده به شرح زیر است:

 • وجود يکپارچگي طرح در تمامي بخش­ها و سطوح طراحي. (LAN,WAN , Internet, WLAN, Service,…)
 • ملاحظات مقياس­پذيري از همه زوایا بر حسب رشد سازمان
 • راه حل ­هاي کارا، براي سازمان­هاي ميان سايز با حدود ۲۰۰۰ کاربر و حدود ۲۰ سايت دور و همچنین سازمان­های یزرگ
 • وجود افزونگی و دسترس پذیری در تمام لایه های شبکه
 • در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی به صورت ذاتی نه بصورت یک پارامتر لوکس و جانبی
 • در نظر گرفتن مسائل مربوط به Down Time کم و همچنین به حداقل رساندن زمان های Convergence

 

در ادامه به برخی از فعالیت­های مربوط در این زمینه اشاره شده است:

 • طراحی پیشرفته WAN Services و اجرای مواردی مانند
 • Datacenter extension
 • SAN extension
 • High availability
 • Quality of service
 • Performance Routing on multiple WAN connections
 • Advance fiber technology
 • Advance Dynamic Routing over multiple WAN connections
 • Advance BGP configuration and policy base routing
 • Advance MPLS, VPLS, DMVPN and IPsec technics
 • Active/Active and Active/Standby edge routers and firewalls configurations
 • طراحی پیشرفته LAN Services و اجرای مواردی مانند

Advance access, distribution and core layer design

Active/Active and Active/Standby  switches and routers configuration

Active/Active and Active/Standby firewalls configuration

Servers security

Servers loadbalancing

Fast convergence

Layer 2 & layer 3 high level Security