آکادمی پیشگامان کی پاد، با ارائه گواهینامه رسمی از دانشگاه یزد، برگزار می نماید:
دوره های آموزشی امنیت اطلاعات و شبکه

شماره تماس:
۳۶۲۹۴۳۵۳-داخلی ۵۹

تقویم آموزشی تابستان 96