آکادمی کی‌پاد با همکاری مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه یزد دوره‌های عمومی، تخصصی و پیشرفته زیر را با اعطای مدرک معتبر از دانشگاه یزد برگزار می‌نماید:

لینک دوره های آموزشی آکادمی پیشگامان کی پاد در سایت دانشگاه یزد

 

academy