daneshgah_yazd Logo-Fa

آکادمی کی‌پاد، بر اساس نیازسنجی و گسترش حوزه‌های تحت تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به تمام شئون جامعه، از جمله سازمان‌ها، به تدوین دوره‌های آموزشی جهت ارتقای دانش در سطوح مختلف حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه امنیت اطلاعات، مهندسی شبکه و متن باز پرداخته است. سرفصل و اساتید این دوره‌ها از طرف شورای مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه یزد متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد، بررسی و تأیید شده است.

آکادمی کی‌پاد با همکاری مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه یزد دوره‌های عمومی، تخصصی و پیشرفته زیر را با اعطای مدرک معتبر از دانشگاه یزد برگزار می‌نماید:

 • مبانی امنیت اطلاعات
 • اصول امنیت اطلاعات (Security+)
 • تست نفوذپذیری کاربردی
 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 • CEH
 • ECSA
 • لینوکس مقدماتی و پیشرفته
 • Network+
 • CCNA
 • CCNP
 • VoIP
 • MikroTik
 • مهندسی شبکه کاربردی